Povrat proizoda i sredstava

RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid kupoprodajnog ugovora

Kupac može raskinuti Ugovor (otkazati narudžbu):

1. jednostrano, bez navođenja razloga za raskid ugovora u roku od 30 dana od dana isporuke proizvoda

2. u slučaju da isporučeni proizvod ima nedostatak

Jednostrani raskid Ugovora   

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupnje na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju već se šalje dostavnom službom) ovlašteni ste jednostrano raskinuti Ugovor bez navođenja razloga u roku od 30 dana od dana dostave.

Ugovor možete raskinuti jednostrano putem navedenog obrasca ili bilo kojom drugom nedvosmislenom izjavom kojom izražavate volju za raskidom ugovora i date potrebne podatke o narudžbi kao što je navedeno u Obrascu za jednokratni raskid ugovora o kupoprodaji.

Kako biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate obavijestiti Lalotre osoblje na info@lalotre.com  o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 30 dana nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom u kojoj ćete navesti svoje ime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.  Obrazac za jednostavni raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupit ćemo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o obveznim odnosima.  Povrat uplaćenog iznosa za robu za koju tražite jednostrani raskid ugovora, izvršit ćemo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka robe na adresu prodavatelja ili nakon primitka dokaza da ste vratili robu u skladište i da je skladište primilo robu.  Povrat će biti izvršen na isti način na koji ste izvršili uplatu. Imajte na umu da prilikom povrata novca na kartice, sam proces povrata može potrajati nekoliko dana duže dok iznos ne bude vidljiv na vašoj kartici.

Kupac je dužan robu vratiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana priopćenja o jednostranom raskidu ugovora.  Sukladno članku 77. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda kao posljedicu postupanja s kupljenim proizvodom.

Preduvjet za jednostrani raskid Ugovora je da proizvod nije korišten i da je vraćen Prodavatelju u identičnom stanju u kojem ga je Kupac preuzeo, u originalnom pakiranju, s deklaracijom i popratnom dokumentacijom.

Kupac ima pravo na besplatan povrat robe Prodavatelju u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti Prodavatelja,te da je naručeni i isporučeni proizvod/proizvodi vraćen Prodavatelju netaknut. Kupac snosi troškove dostave robe.

Raskid ugovora zbog nedostataka proizvoda

U slučaju da je razlog povrata ili zamjene oštećen ili neispravan proizvod, zamjena ide na teret Prodavatelja, u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.  Nedostaci proizvoda moraju se prijaviti u roku od 5 radnih dana od preuzimanja.

Ukoliko dođe do oštećenja robe prilikom preuzimanja od dostavne službe i ako Kupac uoči razlog za reklamaciju zbog manipulacije prilikom dostave, robu treba odmah prijaviti dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon dostave dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće moći prihvatiti.

Odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke artikala koje prodaje na svojoj web stranici sukladno pozitivnim propisima, a posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske i Zakonu o zaštiti potrošača.

 

Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se ne oštećuju uobičajenim rukovanjem u transportu/dostavi.  Paketi mogu sadržavati različite materijale za zaštitu od loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Kupac je dužan u svim slučajevima prilikom povrata Proizvoda po bilo kojoj osnovi proizvod vratiti Prodavatelju kompletan te u stanju u kakvom su mu isporučeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba isporučena) , sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom. Oznaka namijenjena označavanju da proizvod nije korišten ili oštećen ne smije se ukloniti ili oštetiti.  

Ukoliko Kupac vrati neispravan proizvod, s većim oštećenjem ili bez dijelova i dokumentacije te ga ne dostavi u roku od 14 dana od dana prijave raskida Ugovora, smatra se da Kupac nije ispunio obvezu povrata robe i Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca.

Kupac je dužan robu vratiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača obavijestio Prodavatelja o odluci o raskidu ugovora.  Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako robu pošalje ili preda Prodavatelju prije isteka gore navedenog roka.  Kupac je odgovoran za svako oštećenje robe koje proizlazi iz rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe. 

Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povrat novca opravdan, Prodavatelj će temeljem zahtjeva za povrat novca ili zamjenu, vratiti Kupcu sredstva umanjenu za troškove dostave na račun koji je Kupac naveo u zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u roku od najviše 14 dana od dana primitka vraćenog proizvoda. za prigovor.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija proizvoda neopravdana ili da je nedostatak naručenog proizvoda nastao zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca niti isporučiti zamjenski proizvod uz pismeno obrazloženje neprihvaćanja povrat ili zamjena.

OPAŽANJA I PRIMJEDBE

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koju jamči proizvođač robne marke.

Internet trgovina www.lalotre.com i Prodavatelj dopuštaju Vam da svoje pisane pritužbe u vezi s kupnjom na web stranici pošaljete na sljedeću e-mail adresu: info@lalotre.com

Na sve vaše komentare i primjedbe odgovorit ćemo u roku od najviše 48 sati.

Kako biste, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, te odgovorili na isti, potrebno je u pisanom prigovoru navesti točne podatke za davanje odgovora na prigovor.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom uredbom Europske unije od 15. veljače 2016., u cijeloj EU sporovi vezani uz online kupnju mogu se rješavati putem ODR platforme

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage  ).

Ukoliko tijekom online kupovine unutar EU naiđete na problem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.), svoju reklamaciju možete podnijeti na brži i jednostavniji način na poveznici ODR platforme.

Prednost ove platforme je što je mogu koristiti potrošači i trgovci, a pritužbu je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.