GDPR izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Ova izjava je nastala u svrhu informiranja korisnika web stranice o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka na mylotree.com te informiranja korisnika o načinu na koji brinemo o njihovoj privatnosti.

Pažljivo pročitajte ovu Izjavu kako biste saznali kako prikupljamo, obrađujemo, štitimo ili na drugi način koristimo vaše osobne podatke.

 

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može identificirati. Pojedinac koji se može identificirati je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili pomoću jednog ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetske, mentalne, ekonomske kulturološki ili društveni identitet tog pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih dobrovoljno date. Podatke o vama prikupljamo kada ispunite obrazac za registraciju ili kada se prijavite za newsletter.

Trebate imati na umu da se neosobne informacije i podaci mogu prikupljati automatski putem naših internetskih poslužitelja ili korištenjem kolačića. 

Primjeri informacija o vašem korištenju stranice uključuju: najposjećenije i najgledanije podstranice i poveznice na našoj web stranici, broj ispunjenih obrazaca, vrijeme provedeno na stranici, najpopularnije ključne riječi koje vode korisnike na našu stranicu, vašu IP adresu, informacije prikupljene putem kolačiće, podatke o vašem uređaju kao što su hardverske postavke, aktivnost sustava, vrsta preglednika itd.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više od sljedećih svrha:

- kako bi odgovorili na zahtjev ili zahtjeve,
- za obradu vaše ponude,
- za ispunjavanje naših obveza iz ugovornog odnosa s Vama putem naše web trgovine ili fizičke trgovine.
- omogućiti podnošenje reklamacija i povrata robe
- omogućiti zamjenu robe pod jamstvom
- omogućiti različite načine plaćanja
- omogućiti rezervaciju i preuzimanje robe

Ovisno o svrsi, možemo prikupljati i obrađivati Vaše sljedeće podatke:

- ime i prezime
- adresa
- OIB
- Email adresa
- telefonski broj
- bankovni podaci (broj računa, IBAN, banka) 

  • Vaši prikupljeni podaci bit će dostupni djelatnicima COSMETIC BEAUTY LIMITED kao i drugim osobama ukoliko je to potrebno za svrhu za koju su podaci prikupljeni. Ukoliko Vas zanima tko može imati pristup Vašim osobnim podacima, nastavite čitati ovaj tekst.
  • ime i prezime, adresu za dostavu i broj telefona koje smo dobili od vas uz potvrdu narudžbe, dostavljamo našem logističkom partneru (General Logistics Systems Croatia doo i DHL International doo), a budući da je to jedini način da zatraženi paket dostavimo na kućna adresa. Poslovni partneri ovlašteni su koristiti ove podatke isključivo u svrhu kontaktiranja prilikom dostave paketa.
Primatelj osobnih podataka:
PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA
Unutar zakonski dopuštenih ograničenja i ovisno o vrsti obrade, vaše podatke možemo dijeliti sa sljedećim kategorijama primatelja podataka:
- COSMETIC BEAUTY LIMITED -> zaposlenici
- usluge skladištenja -> GLS, DHL, HP
- čuvanju softvera -> Shopify.
- pružatelji usluga naplate i banke> CorvusPay - CorvusInfo d.o.o., Zagrebačka banka dd,
- od navedenih poslovnih partnera zahtijevamo da se uvijek pridržavaju važećih zakona, propisanih pravila zaštite osobnih podataka, te da vode računa o povjerljivosti osobnih podataka koje primaju naši korisnici.
- zatim zaustavite treće strane na sljedeći način:
- ako je potrebno radi zaštite COSMETIC BEAUTY LIMITED
- poštivanje zakona, na zahtjev tijela javne vlasti, sudskih odluka, sudskih postupaka, obveza prijave i informiranja nadležnih tijela i sl.
- provjere ili kontrole poštivanja pravila i ugovora COSMETIC BEAUTY LIMITED
- zaštita prava, imovine ili sigurnosti COSMETIC BEAUTY LIMITED ili njegovih klijenata
- u vezi s korporativnim transakcijama: u okviru prijenosa ili prodaje cijelog ili dijela poslovanja ili na neki drugi način u vezi sa spajanjem, pripajanjem, promjenama kontrole, reorganizacijom ili likvidacijom cijelog ili dijela poslovanja COSMETIC BEAUTY LIMITED

 

Zaštitite svoje podatke

Kako bismo zaštitili osobne podatke koje šaljete putem ove web stranice, koristimo fizičke, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere. Neprestano nadograđujemo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Pristup vašim osobnim podacima ograničavamo samo na one zaposlenike kojima su ti podaci potrebni kako bi vam mogli pružiti naše usluge ili određene pogodnosti. Osim toga, svoje zaposlenike educiramo o važnosti povjerljivosti podataka i privatnosti te zaštiti Vaših podataka. 

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Mylotre web shop Vaše osobne podatke čuva na vrijeme dok se ne postigne svrha obrade, odnosno do trenutka kada je Vaša registracija aktivna. Nakon deaktivacije vaše registracije (odjava s vašeg WEB shop profila, odjava s newslettera ili zahtjev za brisanje profila slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@mylotree.com, COSMETIC BEAUTY LIMITED će podatke obrisati odmah i bez odgode, osim u u slučaju nepodmirenog duga ili žalbe u tijeku, gdje ćemo čekati da ne budete oštećeni, a zatim ćemo izbrisati profil.

Prava pojedinca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo vaše osobne podatke ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, kontaktirajte nas na
info@mylotree.com

Također možete zatražiti informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju; tko je još izvan naše tvrtke primio vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste izravno dostavili); i koliko dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo ispraviti osobne podatke koje imamo ako su netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da obrišemo vaše podatke ili da ih prestanemo obrađivati. Možete zatražiti da prestanemo koristiti vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim zemljama imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom na koji postupamo s vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, poslat ćemo vam vaše osobne podatke na temelju vašeg zahtjeva ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade.

Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na
info@mylotree.com, besplatno ćemo udovoljiti tom zahtjevu. Ako ne možemo udovoljiti vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo vas o datumu na koji ćemo udovoljiti vašem zahtjevu. Ukoliko iz nekog razloga nismo u mogućnosti ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam obrazloženje zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavijest o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka, obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo e-poštom u roku od 72 sata o opsegu povrede, obuhvaćenim podacima, mogućem utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama zaštite podataka i ograničavanju bilo kakve štetne učinke na pojedince.

Nećemo vam poslati obavijest o kršenju u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (kao što je enkripcija) koje su primijenjene na osobne podatke zahvaćene povredom osobnih podataka, a koje čine te podatke nerazumljivim bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kako bismo osigurali da više ne postoji veliki rizik za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to zahtijevalo nerazmjeran napor (u kojem slučaju ćemo vas obavijestiti putem medija ili sličnih jednako učinkovitih mjera).


Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja rezultira nenamjernim ili nezakonitim uništenjem, gubitkom, izmjenom, neovlaštenim otkrivanjem ili pristupom osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju i obrađuju u vezi s pružanjem naših usluga.

Vaš pristanak

Korištenjem ove web stranice pristajete na ovu politiku privatnosti.

Promijene u našoj politici privatnosti

U slučaju promjene naših pravila o privatnosti, obavijestit ćemo vas na ovoj stranici i ažurirati datum promjene pravila o privatnosti u nastavku kako slijedi.

Ova politika privatnosti zadnji put je izmijenjena 01. sječnja 2023.

Pravo na žalbu nadležnim tijelima

U bilo kojem trenutku možete uputiti pritužbu nadzornom tijelu u vezi s našim prikupljanjem i obradom Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP)